Tips voor het schrijven van een goede museumtekst

 

 

 

 

De volgende korte handleiding geldt voor teksten die behoren bij een tentoongesteld object.

 

Inhoud

-bedenk welk verhaal aan het object verbonden is

-omschrijf de rol die het object speelt in de opstelling (waarom wordt het eigenlijk tentoongesteld?)

-laat de bezoeker kijken: leg een duidelijke relatie tussen tekst en voorwerp

-probeer de meest voor de hand liggende vragen in de tekst te beantwoorden

 

Het publiek

-omschrijf de doelgroep van de tekst (en pas toon en inhoud hierop aan

Let op: bezoekers lezen niet alle teksten, lezen een tekst niet helemaal en slaan het eerste die teksten over die niet in direct verband staan met het object.
 

Stijl

-schrijf in een stijl die past bij de doelgroep

-schrijf in een stijl die past bij het onderwerp

-kies voor een toon of aanspreekvorm (bepaal of en in welke vorm het publiek rechtstreeks wordt aangesproken)

-schrijf bij voorkeur in de bedrijvende vorm

-zorg dat de tekst goed loopt (lees hem hardop voor, dat doen veel museumbezoekers ook)

-wees duidelijk en schrijf concreet

 

Begrijpelijkheid

-vermijd gecompliceerde en te lange zinnen

-probeer te relateren aan alledaagse voorbeelden

-schrijf niet wollig maar concreet, zeg zo duidelijk mogelijk waar het om gaat

-vermijd jargon

-vermijd lege begrippen als aspect, mate van, in feite, bepaalde, enz.

-kijk altijd of een zin nog korter kan

 

Aantrekkelijkheid

-kies een invalshoek die uitnodigt tot lezen

-wees niet bang voor het gebruik van stijlfiguren en anekdotes, (al lijken deze weinig toe te voegen, ze maken het lezen of luisteren een stuk prettiger en houden de bezoeker wakker)

-overdrijf niet

 

Opbouw en vorm

-begin met de belangrijkste mededeling (bezoekers lezen vaak alleen de eerste alinea van een tekst; val daarom met de deur in huis)

-gebruik koppen en witregels (veel bezoekers ‘scannen’ een tekst op de informatie die ze zoeken)

-gebruik niet te lange regels en breek de zin af op een logisch rustpunt

-gebruik niet meer dan 100 á 150 woorden per tekst