Jan Torringa

 

 

Na mijn studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik het museumvak geleerd in het Frans Halsmuseum in Haarlem. Daar bleek steeds weer de grote behoefte van het publiek aan informatie. Om die reden heb ik een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de optimale vorm en inhoud van tekst in het museum (gepubliceerd door de Nederlandse Museumvereniging in 2000).

 

Na acht jaar heb ik mij zelfstandig gevestigd onder de naam Tekst bij Beeld.
Ik schrijf meer dan alleen teksten op uiteenlopend terrein, in uiteenlopende vormen en op verschillende niveaus: catalogusteksten, tentoonstellingsteksten, audiotours, teksten voor multimediaproducties, websites en museumkranten, over kunst, geschiedenis en nog veel meer.
Ook de redactie van publicaties en de (eind)redactie van websites hoort tot mijn werkterrein. Zo ben ik sinds 2010 eindredacteur bij internetmagazine 8Weekly. Daarnaast verricht ik (kunst)historisch onderzoek, ook naar bedrijfscollecties.


enkele opdrachtgevers:

-Frans Halsmuseum, Haarlem
-Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam
-Fries Museum, Leeuwarden
-Ministerie van OC&W, Den Haag
-Tweede Kamer, Den Haag (via Instituut Collectie Nederland, Amsterdam)
-De Kunsthal, Rotterdam
-Martini Ziekenhuis, Groningen
-Museum Het Princessehof Leeuwarden
-Groninger Museum, Groningen
-Museum De Buitenplaats, Eelde

 
publicaties waaraan ik heb meegewerkt:

-Aan de oorsprong van de schilderkunst, ‘s-Gravenhage, 1989
-Pop-up; het boek in beweging, Stadsbibliotheek Haarlem, 1996
-Kijken in het Frans Halsmuseum
-Galerie Espace; 40 jaar ruimte voor eigentijdse kunst, Abcoude 1997
-Verzameld, catalogus moderne kunst Frans Halsmuseum, Haarlem 1999
-Tekst bij beeld, uitgave Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 2000

-Kees Maks, schilder van het mondaine leven, Kunsthal Rotterdam, 2002
-Geneeskunst, kunst in het Martini Ziekenhuis Groningen, 2002
-Groninger Museummagazine
-Painting in Haarlem 1500-1850; the Collection of the Frans Hals Museum, Gent 2006

-Een dierbaar bezit, Museum De Buitenplaats, Eelde 2015