Tekst bij beeld

Jan Torringa

Al vele jaren schrijf ik teksten voor musea en andere instellingen, over kunst, geschiedenis en nog veel meer.
Toen ik begon, in het Frans Halsmuseum in Haarlem, bleek steeds weer de grote behoefte van het publiek aan informatie. Om die reden heb ik een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de optimale vorm van die teksten, gepubliceerd onder de titel Tekst bij Beeld. De manier van schrijven die daaruit voortkwam is nog altijd de basis van mijn werk.

Voor meer informatie: zie mijn LinkedInpagina